Vi er fagmænd med ekspertise inden for

Dybderens af mursten

Vi udfører dybderens, der bringer murværket tilbage til det oprindelige udtryk

Dybderens af mursten er en særlig service, der hører under vores facaderensninger. Vi tilbyder servicen til ældre murstensbyggerier, som gennem længere tid har været udsat for partikler i luften, der har givet facaden en gråsort belægning. Vores behandling er meget effektiv og vil give bygningen et markant visuelt løft. Brug kontaktformularen herunder, hvis vi skal hjælpe med at foretage en dybderens af din facade.

Hvad er forskellen på facaderensning og dybderens af mursten?

På langt de fleste facader vil det være tilstrækkeligt og give et flot resultat at rense facaden ved hjælp af almindelig facaderens. Det gælder fx facader, som er angrebet af alger eller begroning af almindelig art.

Denne metode vil dog ikke have samme effekt på ældre murstensbyggerier, hvor diverse partikler fra luften over tid har groet sig fast på facaden. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at rense facaden i dybden og ved hjælp af andre metoder. Det gælder typisk bygninger, der er bygget før 1960, hvor teglsten dominerer byggeriet. Dybderens af mursten henvender sig således udelukkende til ældre byggerier i teglsten.

Hvorfor er det nødvendigt at rense en facade i dybden?

Støv, pollen, bilos og røg er nogle af de partikler, der findes i luften, og som naturligt sætter sig fast på alle facader. Bygninger udsættes for disse partikler hver eneste dag, og fx en murermestervilla fra 1920 har således været udsat for en stor mængde forurening i sin levetid.

Hvis bygningen ikke er blevet imprægneret, kan der sætte sig et lag af indgroet skidt, som kan være meget vanskeligt at fjerne igen. Det indgroede skidt giver bygningen et kedeligt, gråsort udseende, der får den til at fremstå i mindre velholdt stand. Det kræver viden og professionelt udstyr at fjerne belægningen, og man kan ikke benytte traditionelle metoder eller forsøge at fjerne det på egen hånd.

Selvom murstensfacader egner sig godt til det ustadige klima i Danmark, og selvom teglsten er et af de mest holdbare byggematerialer, der findes, er mange ældre murstensbyggerier ikke imprægneret. Derfor er det svært at undgå disse belægninger.

Ønsker du at bringe bygningsværket tilbage til dets oprindelige udtryk, er det således nødvendigt at foretage en dybderens af murstenene.

Vores erfaring er din tryghed

Erfaring er altafgørende, når det handler om graffitirens. Udøverne af graffiti er ganske opfindsomme, og der findes desværre ganske mange forskellige typer spray og maling på markedet, som hver især kræver deres bestemte type af graffitirens. Desuden er overfladens konsistens bestemmende for, hvilken afrensningsmetode der er den mest effektive. Samlet set kræver det en betydelig baggrundsviden, og den har vi hos DLCS efter at have arbejdet med graffitirensning gennem mange år. Det er din sikkerhed for et godt resultat.

Ring eller udfyld formularen
Vedhæft et eller flere billeder af det graffiti hærværk du ønsker fjernet og se prisen med det samme.
Marco Simmonsen
Indehaver af DLCS
info@dlcs.dk
Kontaktinfomationer

Telefon:  5055 4404
E-mail: info@dlcs.dk

Egå Møllevej 5, 8250 Egå
Klostertorv 4B, 8000 Aarhus C
Bjerringbrovej 210, 2610 Rødovre
CVR: 38212184

To forskellige metoder til dybderens af mursten

Hos DLCS bruger vi to forskellige metoder til dybderens af mursten. Om den ene eller anden metode anvendes, afhænger af murværkets beskaffenhed samt styrken på den type af teglsten, der er valgt. Begge metoder er både effektive og skånsomme. Den første metode er delt op i to faser.

Den første fase består af en kemisk afrensning, hvor facaden beklædes med en gelé. Skidtlaget trækkes ud af overfladen ved, at geléen får lov at påvirke facaden gennem længere tid, inden den skylles af. I den anden fase behandles facaden ved hjælp af damp, der har en høj temperatur og et højt tryk. Dampen beskadiger ikke overfladen, da det rammer facaden anderledes, end vand ville gøre. Ved hjælp af dampen er det muligt at fjerne det dybereliggende skidt, da murstenene bliver mere medgørlige, når de er våde. Disse to teknikker til sammen gør det muligt at rense facaden helt i bund.

Den anden metode minder om den fremgangsmåde, vi bruger til at fjerne salpeterudtræk, hvor belægningen fjernes ved hjælp af fint granulat, der sliber overfladen let. Ved denne behandling bruger vi en anden type granulat, ligesom granulatet er tilsat vand. Det gør behandlingen mildere, således at facaden påvirkes i mindre grad. Metoden er særdeles effektiv.

Hos DLCS har vi bred erfaring med dybderens af mursten

Dybderensningens påvirkning af murstenene

Mange er nervøse for, om den dybderensende behandling vil gøre skade på murstenene. Vi vurderer indledningsvist murstenenes tilstand, hvorefter vi vælger den rette behandling for facaden, så den bliver behandlet korrekt og ikke tager skade. Vi har 20 års erfaring med dybderens af mursten, og vores behandlinger er derfor gennemtestede. Ved enhver afrensning vil der altid være et mindre slid af facaden, da det er nødvendigt for at fjerne belægningen fuldstændig. Vores behandlingsmetoder giver dog et minimalt slid af facaden sammenlignet med andre metoder, samtidig med at resultatet af arbejdet er i top.

Totalrenovering af facaden

Udover afrensningen hjælper vi også med reparationer af skader samt imprægnering af facaden.
Hvis facaden enten har revner, knækkede mursten eller slidte fuger, tilbyder vi at udbedre skaderne, inden vi går i gang med dybderensningen. Vi har kompetencerne til at udkradse gamle fuger og opmure nye fuger, men ved større skadeudbedringer samarbejder vi med et professionelt murerfirma. På den måde foretages renoveringen og afrensningen i samme ombæring.
Vi vil til enhver tid anbefale, at facaden bliver overfladebehandlet til slut. Overfladebehandlingen beskytter mod alger, pollen, os og røg, så facaden holdes pæn i mange år fremover. Læs mere om vores overfladebehandlinger.

DLCS kan stå for dybderensningen af dit murværk

Vælger du DLCS til at stå for dybderensningen af dit murværk, indledes vores samarbejde ved, at vi kommer ud og besigtiger facaden. Vi vurderer dens tilstand, samt hvor langt belægningen af skidt er trængt ind i murværket. Vi foretager også en prøverens på murstenene, som tydeliggør, hvilken forskel afrensningen kan gøre.

Siden 2003 har vi foretaget mange forskellige dybderensninger, og vi har erfaringen til også at tage hånd om din murstensfacade, så den får sit oprindelige udtryk igen.